TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS – SZVK

Tisztítás-technológiai szakmunkás - SZVK

Tisztítás-technológiai szakmunkás Tanfolyam

A 217. sorszámú Tisztítás-technológiai szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás – (Tisztítás-technológiai szakmunkás Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720 óra


2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 9112 Intézményi takarító és kisegítő Gyermekintézmény-takarító
3.1.3. Irodatakarító
3.1.4. Kórházi takarító
3.1.5. Lakóépület-takarító
3.1.6. Medencetakarító
3.1.7. Szállodatakarító
3.1.8. 9114 Járműtakarító Autóápoló
3.1.9. Autókozmetikus
3.1.10. Autómosó
3.1.11. Buszmosó
3.1.12. Gépkocsimosó
3.1.13. Hajómosó, belső takarító
3.1.14. Kamionmosó
3.1.15. Kocsimosó
3.1.16. Kocsitakarító
3.1.17. Konténermosó
3.1.18. Repülőgép-takarító
3.1.19. Trolimosó
3.1.20. Vasútikocsi-takarító
3.1.21. 5241 Vezető takarító Takarítók irányítója
3.1.22. Takarítók műszakvezetője
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A tisztítás-technológia az a formailag és tartalmilag egyaránt értékelhető, dokumentált, bizalmi és integrált
szolgáltatás, amely során egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott egészségügyi (A), közérzeti
(B), fizikai-biztonsági/baleseti vagy környezetvédelmi (C), vagy funkcionális (D) kockázatot jelentő anyagokat
távolítanak el, vagy tartanak távol, tervezett időben és szakszerű módszerekkel.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
alkalmazni a munkaköréhez tartozó előírásokat
tisztázni a feladatot és dönteni a megvalósíthatóságról
előkészülni a munkavégzésre
eltávolítani a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket
fertőtleníteni a felületeket
lezárni a feladatok teljesítését
tervezni, szervezni és irányítani a feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11258-12 Tisztítás-technológiai tevékenységek
4.4. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.5. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11258-12 Tisztítás-technológiai tevékenységek gyakorlati
5.2.4. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.5. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Tisztítás, mechanikus és vegyi szennyeződéseknek és felületnek megfelelő technológiával, a szükséges gépek üzemeltetésével és megfelelő kezelőszerek alkalmazásával. A technológia gyakorlati megvalósításának szintjei, törvényszerűségei
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: A tisztítás-technológiák gyakorlati megvalósításának szintjei, törvényszerűségei. Szakmai piktogramok. Felületek, anyag, eszközfelhasználás és időráfordítások számolása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Egyszerű porszívó, portalanító tartozékokkal
6.3. Hengerkefés szőnyegporszívó
6.4. Hengerkefés kárpit porszívó
6.5. Por- és vízszívó gép
6.6. Szóró-szívógép
6.7. Háti hulladékszívó gép
6.8. Kisnyomású habosító berendezés
6.9. Kisnyomású gőzfejlesztő berendezés
6.10. Nagynyomású víz (hideg vagy meleg)- és gőzfázisú gép, valamint tartozékai
6.11. Egytárcsás súrológép és tartozékai
6.12. Száraz hengerkefés bedolgozó gép
6.13. Nedves hengerkefés súroló gép
6.14. Gyalogkíséretű súroló automata
6.15. Szőnyegtisztító automata
6.16. Kézi polírozógép és tartozékai
6.17. Mechanikus seprőgép
6.18. Vezetőüléses seprő-szívógép vagy vezetőüléses seprő-súrológép, vagy vezetőüléses súrológép
6.19. Kézi eszközök (Száraz és impregnált rendszer, egyvödrös-, kétvödrös, kádas rendszer, ablaktisztító eszközök)
6.20. Kiegészítő anyagok (Szín kódolt kendők, szivacsok, pad-ek, kefék, adagoló eszközök, kellősítő eszközök, felszívó anyagok, gyűjtőzsákok)
6.21. Kezelőszerek (Savas, semleges, lúgos, oldószeres, oxidálószeres, biológiai)
6.22. Burkolatok (Kemény, rugalmas, textil)
6.23. Szennyeződés (Mechanikus, vegyi)
6.24. Mérő és számoló eszközök

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam

Téma: Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.